Tijdens de poëzieweek van 2020 nam de Bib van Brakel in samenwerking met Toneelgroep Elsuth de poëzieliefhebbers mee op wandel doorheen en rond de dorpskom Van Elst. Op diverse plaatsen werden gedichten voorgedragen rond het thema “vuur”.

Als apotheose werd eenieder een warme geuteling aangeboden en kon men op groot scherm het productieproces van het gieten van geutelingen bewonderen.

Nieuw

Toneel kunnen we nog niet onmiddellijk brengen ingevolge de coronapandemie maar Tg Elsuth werkt ook in 2021 mee aan de kunsttentoonstelling Alnetum!

MEER INFO

Beste toneelliefhebbers,
Met spijt in het hart moeten wij u meedelen dat de productie ’Tussen droom en daad’ ingevolge de beslissing van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus wordt afgelast.
De door u reeds betaalde tickets zullen zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Van zodra er nieuwe data beschikbaar zijn wordt u uiteraard op de hoogte gebracht.

Luc en Lieve brachten op 1 november op het kerkhof te Nederbrakel een zestal gedichten, onder meer “De gestorvene” van Ida Gerhardt en “De tuinman en de dood” van P. N. Van Eyck.

Tussen de gedichten door werd er muziek gebracht door Nele Vernaillen en Marieke D’Hose.

Luc met “De gestorvene
Lieve met “De tuinman en de dood

Meer informatie via info@elsuth.be 0479 20 96 28 of 0497 26 88 68

De jaarlijkse productie van Tg Elsuth welke telkenmale doorgaat rond eind november begin december wordt verplaatst naar de maand maart 2020! Meer info hieromtrent volgt later.