2009 was een druk jaar voor toneelgroep Elsuth

Twee jaar was het quasi stil rond Toneelgroep Elsuth, althans zo leek het voor de buitenwereld.  Het was inderdaad alweer van in 2006 (De maan en de lege fles) geleden dat Toneelgroep Elsuth een toneelstuk bracht waarbij zij als groep alleen instonden voor een avondje toneel.

De oplettende onder jullie weet echter dat er in 2007 een coproductie plaats vond met het gezelschap Co-Essense uit Zottegem. Twee van onze bestuursleden (Vicky Hutse en Lieve De Meyer) zijn lid van dit gezelschap en zetten (zo kennen wij hen) hun beste beentje voor in het stuk “Chantecler”.

Inmiddels werd intern druk gezocht naar een opvolger voor de “De maan en de lege fles”.  Het is al jaren een ernstige opdracht: een toneelstuk vinden voor een beperkte bezetting, met een eenvoudig decor en …met ‘inhoud’.

De opening van Jeugdclub Rustica in de vernieuwde dorpszaal in december 2008 was de prikkel om de zoekactie naar een geschikt stuk te intensifiëren.

Niemand had begin 2009 kunnen voorzien dat Toneelgroep Elsuth aan de vooravond stond van een hergeboorte.  Na een intens druk maar al bij al zeer geslaagd productief jaar kan alleen maar worden besloten dat de toneelmicrobe in Elst terug rondwaart.

De nominatie van Elst als kandidaat ‘Dorp met toekomst’ zorgde er onder meer voor dat er op 16 augustus in de tuin van café ‘Den Hengst’ een scène werd gebracht uit het gekende stuk ‘De burger edelman’ van Molière.  Hugo Conderaerts en Peter De Langhe mengden zich tussen het talrijke aanwezige publiek en speelden de pannen van het dak.

 

Op 6 september had Elst zijn (ondertussen bewezen) ongeëvenaarde ‘dorpsdag’ alwaar zodanig veel attracties waren voorzien dat het onovertroffen spel van Lieve De Meyer en Luc d’Hondt in het stuk ‘Dinner voor één’ door velen niet werd gezien.
 

Zij die in de, tot vijfmaal toe, overvolle dorpszaal toch een plaats konden bemachtigen hebben genoten van een dolkomische stuk waaruit nogmaals bleek dat een toneelspeler op een kwartuur vijf verschillende personages kan spelen.

Reeds de dag erop, op 7 september, startten de repetities van ons avondvullend stuk ‘De biecht’. Er werd na maanden proeflezen en na veel wikken en wegen een stuk gekozen van de Vlaamse auteur Dirk Biddeloo.  “De biecht” is een wrang stuk waarin Muller, Duits zakenman, door Jaro, in wie hij een collega meent te herkennen, wordt uitgenodigd, in een Italiaans restaurantje, uitgebaat door ex-priester Vittorio.

Onschuldige plagerijen en toespelingen op Vittorio’s verleden maken al vlug plaats voor een grimmige atmosfeer, waarin de biecht, de verloedering van het milieu en bloedwraak als thema’s naar voren komen. Gaandeweg laten de drie mannen hun ware aard zien.  Het restaurant blijkt een door Vittorio opgezette valstrik, waarin eerst Muller, daarna hijzelf en tenslotte Jaro ten onder dreigen te gaan…

Deze tragikomische thriller heeft veel te bieden: subtiele prikken op onze huidige maatschappij en de manier waarop de diverse personages er naar kijken, de actuele milieuproblematiek als achtergrond en de spanning van een steeds kerend plot waardoor het ‘trillen’ bleef tot op het einde.

De bar van Jeugdclub Rustica was het uitgelezen decor voor de Italiaanse bistro alwaar tijdens de maand december Luc D’Hondt, Peter De Langhe en Freddy Blondelle onder de deskundige leiding van regisseur Lieve De Meyer vier maal optraden voor welgeteld 224 toeschouwers.

Speciale dank gaat uit naar de figuranten Stijn D’Hondt en Patrick Van Den Broeke, de technici Kevin Gijselinck, Kristof Fonteyn en Ludwig Rijk; naar Anne Fouquet voor de logistieke steun en het vele werk achter de schermen; naar Pastoor Georges Herregodts voor het ontwerp van de affiche; naar Jeugdhuis Rustica voor het gebruik van de zaal. 

Op naar het volgende toneelstuk in 2010 !

PS : wie zich geroepen voelt om mee te werken aan onze volgende productie kan steeds terecht op : info@elsuth.be of het nr. : 0479 / 20 96 28.

 

Reacties gesloten.